مطالب منتشر شده در دسته ی: "نوا و نما"

آرشیو صوت محرم ۹۸

محرم آمد! یادمان باشد : اول نماز حسین،بعد عزای حسین اول شعور حسینی،بعد شورحسینی محرم و صفر زمان بالیدن است نه فقط نالیدن بساطش آموزه است نه موزه شب دوم  سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی  روضه – حجت الاسلام تبریزی   روضه – علی امین الدوله  زمینه – علی امین الدوله نوحه – علی امین الدوله واحد […]

شب دوم دهه دوم محرم الحرام ۹۶

سخنرانی – حجت الاسلام بهرامی روضه – مجید موسوی روضه – مصطفی رضابنده لو زمینه – مصطفی رضابنده لو  واحد – مصطفی رضابنده لو شور – مصطفی رضابنده لو

شب اول دهه دوم محرم الحرام ۹۶

سخنرانی – حجت الاسلام بهرامی روضه – مجید موسوی روضه – سلیمان پور زمینه – سلیمان پور  واحد – مجید موسوی شور – سجاد علیزاده

شهادت حضرت امام صادق (ع) ۹۶

سخنرانی – حجت الاسلام میرصانع روضه – کربلایی علی امین الدوله روضه  – کربلایی سید مجید موسوی روضه  – کربلایی جعفر متقین زمینه – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی مجید صفایی شور – کربلایی جعفر متقین شور – کربلایی علی امین الدوله

ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۶

  شعرخوانی حجت الاسلام شیخ مهدی یعقوبی سخنرانی – حجت الاسلام شیخ مهدی یعقوبی مناجات – حاج سید مجید موسوی پناه اعجوزه ۱ – کربلایی جعفر متقین اعجوزه ۲ – کربلایی جعفر متقین اعجوزه ۳ – کربلایی جعفر متقین شعر خوانی – کربلایی جعفر متقین شعرخوانی – کربلایی علی امین الدوله اعجوزه ۱ – کربلایی علی امین الدوله اعجوزه […]

شام شهادت حضرت زهرا (س) (شام غریبان دهه دوم) ۹۵

  سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا صدارت روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی علی امین الدوله زمینه – کربلایی علی امین الدوله واحد – کربلایی علی امین الدوله واحد – کربلایی سید مجید موسوی شور – برادر سجاد علیزاده شور – کربلایی علی امین الدوله شور – کربلایی سید امیررضا موسوی

شب شهادت حضرت زهرا (س) (دهه دوم) ۹۵

سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا صدارت روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی علی امین الدوله زمینه – کربلایی علی امین الدوله واحد – کربلایی علی امین الدوله واحد  – کربلایی علی امین الدوله ۲ شور – برادر محمد خیام شور – کربلایی علی امین الدوله

ولادت حضرت زینب (س) ۹۵

سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا لهراسبی اعجوزه – کربلایی سید مجید موسوی اعجوزه – کربلایی علی امین الدوله اعجوزه – کربلایی علی امین الدوله ۲ اعجوزه  – کربلایی جعفر متقین اعجوزه – کربلایی جعفر متقین ۲ شعرخوانی – کربلایی علی امین الدوله شعرخوانی – کربلایی جعفر متقین شعرخوانی – کربلایی سید مجید موسوی

شهادت حضرت معصومه (س) ۹۵

سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا صدارت روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی علی امین الدوله زمینه – کربلایی حسین نوروزی واحد – کربلایی علی امین الدوله شور – کربلایی حسین نوروزی شور – کربلایی علی امین الدوله

شام غریبان امام رضا (ع) – مسجد بنی هاشم – ۹۵

تلاوت قرآن – استاد علی خراسانی سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا کشاورز روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی جعفر متقین زمینه – کربلایی جعفر متقین واحد – سید مجید موسوی واحد – کربلایی جعفر متقین شور – کربلایی جعفر متقین شور – کربلایی سید مجید موسوی شور – کربلایی فواد صفایی

شب شهادت امام رضا (ع) ۹۵

سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا کشاورز روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی علی امین الدوله روضه – کربلایی جعفر متقین زمینه – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی علی امین الدوله واحد – کربلایی جعفر متقین شور – کربلایی جعفر متقین

رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۵

سخنرانی – حجت الاسلام حاج آقا کشاورز روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی جعفر متقین زمینه – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی سید مجید موسوی شور – کربلایی جعفر متقین

اربعین ۹۵

سخنرانی – استاد محسن یوسفی کیا روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی حسین رضاپور روضه – کربلایی جعفر متقین روضه ۲ – کربلایی سید مجید موسوی زمینه – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی جعفر متقین شور – کربلایی جعفر متقین

شهادت حضرت رقیه (س) ۹۵

سخنرانی – حاج آقا صدارت روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی جعفر متقین روضه ۲ – کربلایی سید مجید موسوی زمینه – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی جعفر متقین واحد – کربلایی سید مجید موسوی شور – کربلایی جعفر متقین

شب دهم محرم ۹۵

سخنرانی – استاد حامد باقرزاده روضه – کربلایی سید مجید موسوی روضه – کربلایی علی امین الدوله روضه – کربلایی جعفر متقین روضه ۲ – کربلایی سید مجید موسوی زمینه – کربلایی علی امین الدوله واحد – کربلایی علی امین الدوله واحد – کربلایی جعفر متقین شور – کربلایی جعفر متقین شور – سجاد علیزاده شور – کربلایی سید امیررضا موسوی شور – کربلایی علی امین الدوله

  • صفحه ی 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • <