چراحضرت علی اصغر(ع)باب الحوائج است؟

حضرت او را روی دستش گرفت و به میدان آورد. این سند مظلومیت ابا عبدالله است. من علی اصغر را امضای پایان کربلا می‌دانم. و امضای مظلومیت و معصومیت ابا عبدالله.

اما اگربگویند چراحضرت علی اصغر(ع)باب الحوائج است؟ مگر این کودک در کربلا چه کرده است که با این نام خطاب می‌شود؟ احیا ناً پاسخی روشن نداشته باشید . پس گوش بدهیم به سخنرانی استاد ابولقاسمی: