تقویم اجرایی هیئت در سال ۱۳۹۸

جهت مشاهده تقویم اجرایی و دریافت آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

باتشکر

روابط عمومی هیئت بیت النور

متوسلین به حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام

دریافت تقویم