برگی از خاطرات – صفحه هشتم

******در پی خبر ناگهانی و غم انگیز فوت یک انسان وارسته و عاشق******

******ذاکر اهل بیت و معلم قرآن و مسئول هیئت بیت النور******

******مرحومِ مغفور سید حمید موسوی پناه******

******به سوگ می نشینیم******

******با هم یاد کنیم از زحماتی که سید حمید مغفور برایمان کشید ******

و خاطراتمان را مرور کنیم…..

(( از طرف کلیه اعضا هیئت بیت النور ))

دریافت کلیپ فوق